hrvatski

  engleski

 

Djelatnost tvrtke Farbak d.o.o. obuhvaća:

proizvodnju specijalnih ugradbenih elemenata(igličasta zaštita),za učinkovitu zaštitu objekata i zgrada, od golubova, galebova i ostalih ptica.Posebne mreže protiv golubova i ptica.
Mreža za sport(-tenis,rukomet,nogomet) i sportske terene (zaštitne mreže).
Izradu metalnih proizvoda, konektora, prijenosnih stolova za masažu, ukrasnih stalaka, sportskih ergometara,balkonskih ograda.

Trenutno razvijamo i nove programe poput:
- izrade natjecateljskih i rekreativnih kajaka za mirne i divlje vode (u fazi usvajanja tehnologije)
- kutija za vinare.
- dekorativnih elemenata za cvjećarstvo.

Naša strategija: suradnja na razvoju inovacija, s fizičkim osobama i tvrtkama, proizvodnja i plasman proizvoda.

ZAŠTO ULAGATI U ZAŠTITU OD GOLUBOVA I DRUGIH PTICA?

S estetskog i ekološkog aspekta
golubovi svojim izmetom nagrđuju i zagađuju spomenike,
stambene zgrade, industrijske objekte i skladišta.

Sa zdravstvenog aspekta
izmet golubova izvor je mnogih zaraznih bolesti: Chlamydia,
Psitacosis, HY supr-osjetljiv oblik upale pluća, salmonela i dr.

S ekonomskog aspekta
izmet ptica onečišćuje i uništava sve materijale te su potrebna
ulaganja za čišćenje i popravljanje nastalih šteta na zgradama,
spomenicima, industrijskim objektima.

Iako društva za zaštitu životinja nisu osobito sretni što se pticama ograničava prostor u blizini čovjeka, činjenica je da ptice ponekada mogu biti izvor zaraza.

Ptice sve više dijele životni prostor s ljudima te nastanjuju najbliži okoliš.
Priviknuvši se na suživot s čovjekom dolaze do obilja hrane koje nalazi
odbačene u okoliš. Površine ispred i iznad prozora, balkona i ograda  koriste
za odmor, pa tamo ostaje njihov izmet.Arhitektura zgrada na kojima obitavaju omogućuje im zaštitu od prirodnih neprijatelja, te se na tim mjestima i gnijezde.

Za čovjeka, osim estetskog izgleda, to predstavlja i zdravstveni rizik. Kako
ptice svojim prirodnim ponašanjem nagrđuju i štete zgradama, pojedini stanari koriste neprihvatljive metode uklanjanja ptica (ubijanjem ptica, trovanjem i drugim agresivnim metodama). Postoje puno prihvatljivije metode i sistemi odvraćanja, neškodljive za ptice.

Mehanički igličasti sistem zaštite

Koristi se za zaštitu krovnog sljemena, istaka, simsova, balkona, vanjskih jedinica klima uređaja, antenskih nosača, greda i vjenčanica te za zaštitu oluka (žljebova).

Sastoji se od niza visokih i niskih iglica s podlogom koja ne reagira na atmosferske promjene ( metalna podloga garantira dug vijek trajanja. Uslijed hladnoće i topline ne može doći do pucanja zaštite ).Zaštita je multi funkcionalna ( po potrebi kut iglica može se mijenjati ). Igličasta zaštita može se isporučiti u boji fasade ( postaje skoro nevidljiva).

Ovako izvedena zaštita fizički će spriječiti slijetanje golubova i drugih ptica na zaštićena mjesta i tako zaštititi objekt.

Ugradnja je jednostavna, a obavlja se pomoću čavlića,nitanca, lijepljenjem, pribijanjem, silikoniziranjem ili učvršćivanjem pomoću zateznih traka
Sustav zaštite bezopasan je za ptice jer ih ne ozljeđuje niti ubija.

Mehanički sistem zaštite mrežama
Na diskretan način štite  prozore, balkone, lođe, nadstrešnice, svijetlarnike.
Mreže, izrađene od polietilena ili polipropilena u nekoliko boja, različitih debljina vlakna i veličine otvora oka. Metalne mreže, izrađene od inoxa ili cinčane mreže.

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH

Šifra projekta: 3-03-286

PTICE: REZERVOARI I PRENOSIOCI BOLESTI LJUDI I DOMAČIH ŽIVOTINJA

Glavni istraživač: GREGURIĆ, JELENA

Sažetak: Tijekom 1991, 1992 i 1993 godine redovito su istraživani gradski golubovi (monitoring), dok su uzgojeni golubovi, slobodno živuće ptice iz divljine te ptice ljubimci (papige i dr.) istraživani povremeno. Istraživana je biologija, ekologija i zdravstveno stanje navedenih ptica. Ovim istraživanjima smo potvrdili da je najproširenija bolest  u ptica klamidioza/ornitoza/psitakoza, a posebno u gradskih golubova koji su pozitivni u 64,71% Praćena je distribucija gradskog goluba u Zagrebu i ustanovljeno je da se gradski golub u najvećem broju ( do više tisuća) zadržava na području Prve hrvatske tvornice ulja "Zvijezda" gdje nalaze hranu. Da bi se utvrdio kakav utjecaj imaju golubovi na zdravlje ljudi , ispitana je krv djela ljudi zaposlenih u Prvoj hrvatskoj tvornici ulja "Zvijezda" na prisutnost antitijela za Chlamydiu psittaci.Ustanovljeno je da je 18,84% ljudi pozitivno na klamidiju (epidemija). Ovako visoki postotak pozitivnih ljudi koji su u stalnom dodiru s golubovima pokazuju da su golubovi stalni izvor infekcije ove bolesti za ljude i domaće životinje. Ovakva epidemiološka istraživanja su još u tijeku, posebno na uzgajalištima goveda. Osim zdravstvenih problema nanose velike gospodarske štete, jer pojedu veliku količinu zrnja u tvornicama hrane , silosima i dr. (1 golub pojede na godinu 23,40 kg hrane). Prema priopćenju službenih osoba iz Prve hrvatske tvornice ulja "Zvijezda" godišnje golubovi pojedu suncokreta i uljane repice u vrijednosti od 280000 DEM, što pokazuje koliku štetu one nanose. Također je ustanovljeno da se golubovi u velikom broju zadržavaju na području zoološkog vrta, pa stoga predstavljaju opasnost kako po zdravlje životinja zoološkog vrta tako i za posjetioce.Osim seroloških pretraga, obavljane su i parazitološke, hematološke,bakteriološke, patološko-anatomske, patohistološke, a kod nekih i toksikološke i biokemijske pretrage. Poznato je da ptice nalaze hranu na poljoprivrednim površinama, smetlištima i odlagalištima otpada. Stoga su pregledana odlagališta otpada (zagrebačko i splitsko) kao i smetlišta na nekim našim otocima(Vrgada, Pag, grad Pag i Novalja). Rješavanje problema zadržavanja ptica na odlagalištima otpada i smetlištima je u gospodarenju otpadom. Na taj način se zaštićuje okoliš, a ujedno se i onemogućuje zadržavanja ptica na smetlištima. Glede zadržavanja velikog broja golubova u tvornicama hrane za ljude, stočne hrane, silosima,uzgajalištima stoke u nekoliko navrata od nas su traženi savjeti u cilju smanjenja veličine populacije na tim mjestima.Da bi se reducirao broj golubova potrebno je upotrijebiti sredstva koja su neškodljiva za ljudsko zdravlje i ekološki opravdana. Stoga su obavljani pokusi u kojima su korištena takova sredstva, pokusi su još u tijeku. Smanjenjem broja golubova smanjuje se i opasnost širenja bolesti, bilo kao izvora zaraze ili kao prenosioca bolesti.

Ciljevi istraživanja: Ova istraživanja su imala za cilj da se redovitim proučavanjem(monitoring) ptica koje žive u blizini čovjeka na vrijeme otkriju bolesti koje one mogu prenositi na ljude i životinje te da se odmah može djelovati prema pravilima Veterinarskog javnog zdravstva. To znači da ne trebamo čekati da se neka bolest pojavi pa tek onda poćimati s dijagnozom, terapijom i iskorjenjivanjem bolesti, već, je treba unaprijed otkriti i pripremiti se za njeno sprječavanje i iskorjenjivanje.Dosadašnja naša istraživanja golubova iz tri različite ekološke sredine: gradski golub, uzgojeni golub, divlji golub, pokazala su da su jedino gradski golubovi u velikom postotku zaraženi i invadirani raznim uzročnicima i parazitima. Ovakvo stanje ukazuje na potrebu da se smanji broj gradskih golubova. To smanjenje broja ne smije ići ispod biološkog minimuma, a ujedno se moraju primijeniti sredstva koja su ekološki opravdana. Ova istraživanja je potrebito nastaviti, prvenstveno da se na vrijeme otkriju bolesti te tako zaštiti zdravlje ljudi i životinja.Nadalje je potrebito da se ova istraživanja prošire i na sisavce,na što upućuju nalazi Chlamyda psittaci u junadi i ovaca,pogotovo sada kada je mikrometoda reakcije vezanja komplementa za Chl. psittaci uspostavljena, a koju je do nedavno obavljaoVirusološki odjel Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Zbog skupoće ingradijenci (kitovi idr.) postavljanje drugih metoda ELISA ili IF je u pripremi, a samo postavljanje ovisi o cijeni i financijskim mogućnostima. Iz ovog slijedi da bi se trebao organizirati jedan veterinarski epidemiološki centar koji bi bio izvan bilo koje administrativne uprave, ovo je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije. Na taj način bi se izbjegle administracije raznih upravnih tijela, jer je poznato da administracija uvijek ograničava i usporava djelotvornost ovakvih službi (koje se bave suzbijanjem bolesti) , a koje moraju smjesta brzo i točno djelovati.